top of page

Kurs med Dr Gabor Maté

Dr Gabor Maté läkare, författare och lärare. Han har särskilt intresse i emotionella trauman och allt som hör därtill, dvs missbruk och psykisk och fysisk ohälsa.


Första gången jag såg honom var i filmen The Wisdom of Trauma där han berättar om hans sätt att se på trauma och hur han hjälper människor finna hopp och kraft att läka inifrån och ut. Han undersöker roten till sjukdomar och besvärande beteenden, han ser och förstår kopplingen mellan kropp och själ!


Jag har flera av hans böcker hemma, och nu fick jag äntligen tillfälle att möta honom, fastän online, i en tre-dagars introduktionskurs i Compassionate Inquiry. Helt fantastiskt! ❤️ Jag har verkligen fått en djupare insikt i mina egna beteenden, mer kunskap och fler verktyg att hjälpa andra till läkning genom samtal.


Så mycket av vår energi går åt att trycka ned och hantera svåra känslor och minnen, medvetna eller icke medvetna trauman, att vi blir sjuka eller skapar ohälsosamma och ofördelaktiga beteenden. Men alla har vi styrka och läkekraft inom oss, ibland behöver vi bara hjälp att se den.


Genom Compassionate Inquiry (icke-dömande, kärleksfullt, medmänskligt samtal) kan vi börja läka, frigöra oss från traumats grepp och skapa mer hälsosamma levnadsvanor och beteenden. Så fint och meningsfullt, jag är så tacksam för den här erfarenheten! ❤️

9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page